Ansöknings- och anslagshanteringssystem

Vi erbjuder forskningsstiftelser och andra anslagsgivare system för ansökanshantering. Vårt system stöder hela processen – från ansökan, bedömning, sammanställning av utlåtanden, beslut, generering av kontrakt, rekvisitioner och utbetalning – till vetenskaplig och ekonomisk redogörelse av beviljade medel. Man kan välja ett system med alla dessa funktioner – eller välja det grundläggande och sedan vid behov lägga till delar senare. Systemet används av ett mycket stort antal organisationer – från mindre stiftelser till några av de största.
Läs mer eller kontakta oss för ett möte.

Några användare av systemet