Ansöknings- och anslagshanteringssystem

Vi erbjuder forskningsstiftelser och andra anslagsgivare system för ansökanshantering. Vårt system stöder hela processen - från ansökan, bedömning, sammanställning av utlåtanden, beslut, generering av kontrakt, rekvisitioner och utbetalning - till vetenskaplig och ekonomisk redogörelse av beviljade medel. Man kan välja ett system med alla dessa funktioner - eller välja det grundläggande och sedan vid behov lägga till delar senare. Systemet används av ett mycket stort antal organisationer - från mindre stiftelser till några av de största.

Läs mer eller kontakta oss för ett möte.
3D, Box 6271, 102 34 Stockholm • Telefon 08/545 442 11 • Besöksadress: Holländargatan 27.